اطلاعات کلی

عوامل ثابت ژئوپلیتیک  رومانی

موقعیت جغرافیایی :

رومانی در روی کره زمین حدودا وسط خط استوا و قطب شمال واقع شده است. این سرزمین در عرض جغرافیایی 45 دره شمالی و طول جغرافیایی 25 شرقی قرار دارد. رومانی‌ در جنوب‌ شرقی‌ اروپا و شمال‌ شبه‌ جزیره‌ بالکان‌  و درحاشیه رودخانه‌ دانوب‌ قرار دارد. مساحت‌ رومانی‌ 237500 کیلومتر مربع‌ می‌باشد. رومانی‌ که‌ 9/3149 کیلومتر مرز آبی‌ و خاکی‌ دارد از شرق‌ و شمال ‌به‌ جمهوری‌ اوکراین‌ و مولداوی (3/1327 کیلومتر)، از جنوب‌ شرقی‌ به‌ دریای‌سیاه‌ (234 کیلومتر)، از جنوب‌ غربی‌ به‌ جمهوری‌ صربستان‌ (3/544 کیلومتر)، ازجنوب‌ به‌ بلغارستان‌ (3/631 کیلومتر) و از غرب‌ به‌ مجارستان‌ (8/444 کیلومتر) محدود می‌شود

عوارض طبیعی:

رومانی‌ کشوری‌ نیمه‌ کوهستانی‌ بوده‌ و رشته‌کوه‌های‌ کارپات، ‌آلپ‌ ترانسیلوانیا عمدتاً در نواحی‌ مرکزی‌، غربی‌ و شمالی‌ واقع‌ شده‌اند. ارتفاع‌بعضی‌ از قله‌های‌ کارپات‌ متجاوز از 2500 متر می‌باشد.  این‌ سلسله‌ جبال‌ به‌صورت‌ یک‌ پلکان‌ به‌ سوی‌ دشت‌ها و دریا متوجه‌ است‌ و هرچه‌ بیشتر به‌ دریانزدیک‌ می‌شود ارتفاع‌ خود را از دست‌ می‌دهد. رشته‌کوه‌های‌ کم‌ ارتفاع‌تری‌ نیزبه‌ نام‌ بیهور وجود دارد و بقیه‌ سرزمین‌ رومانی‌ را دشتها و جلگه‌ها تشکیل‌می‌دهد. بلندترین قله آن مولدو‌‌‌‌‌‌نئآنول که ۲۵۴۳ متر ارتفاع دارد که تا جنوب این کشور ادامه دارد

آب‌ و هوا‌:

آب‌ و هوای‌ رومانی‌ تقریباً آب‌ و هوای‌ معتدل‌ اروپایی‌ است‌. غرب‌این‌ کشور متأثر از آب‌ و هوای‌ معتدل‌ اقیانوسی‌ بوده‌ و جنوب‌ شرقی‌ آن‌ آب‌ وهوای‌ مدیترانه‌ای‌ دارد و شمال‌شرقی‌ آن‌ نیز معتدل‌ است‌. بخش ترانسیلوانیا و کوه‌هاى کارپات و سرزمین کم ارتفاع غربى داراى تابستان‌هاى گرم و زمستان‌هاى سرد است دشت‌هاى والاچیا (Walachia)، ملدووا و دوبروجا تابستان‌هاى گرمتر و زمستان‌هاى بعضاً بسیار سرد دارد. ریزش باران به‌طور متوسط در دشت‌ها ۵۰۸ میلیمتر و در بخش کوهستانى ۱۰۱۶ میلیمتر است. این کشور دارای چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان می باشد و بیشترین اختلاف شب و روز در این کشوربین    8 تا 16 ساعت می باشد

کانالها:

کانال دانوب به دریای سیاه از طریق بندر کنستانزا ( در دریای سیاه ) وچرناودا ( در حاشیه دانوب ) متصل می باشد.این کانال برای کشتی های تا ظرفیت 5000 تن قابل استفاده است. رود دانوب با عبور از 8 کشور اروپائی ( و سه پایتخت از این کشورها) و برقراری کشتیرانی از Ulm آلمان تا دریای سیاه اهمیت ویژه ای را برای این رود به ارمغال آورده است. حدوداً 38% رود دانوب یعنی 1075 کیلومتر از آن در کشور رومانی جاری میباشد

آب های داخلی:

آب های داخلی رومانی شامل رودخانه های مرزی وداخلی ودریاچه هااست. حدود دو سوم مرزهای رومانی را رودهای دانوب، پروت، تیسا تشکیل مى‌دهند. رودهایی که در قسمت مساحت رومانی یعنی در 95% آن جاری هستند بطور مستقیم یا غیرمستقیم از دانوب منشعب شده و بقیه که در 5% جاری هستند منشعب از دریای سیاه میباشند.ازرودهاى مهم دیگر رومانى مى‌توان به مورش، اولت ، سیرت، اشاره نمود. رود دانوب طویل‌ترین رود رومانى است (۱۲۰۰ کیلومتر از دانوب در مرز یا داخل رومانى جریان دارد.). توزیع آب در مناطقی که وسیعترین قسمت آب و هوائی را دربرمیگیرند مانند شعاع های دایره ای است که از مرکز آن یعنی همان کوههای کارپات و جلگه ترانسیلوانیا سرچشمه گرفته و بطرف مناطق پست تر در جریان هستند، عمق زیاد دره های ترانسیلوانیا کمک موثری در برقراری جریانهای آب میباشد. در رومانى بیشتر از ۳۵۰۰ دریاچه به اندازه‌ها و عمق‌هاى متفاوت وجود دارند که از این تعداد۲۳۰۰ عدد دریاچه طبیعى مى‌باشند.

بنادر مهم:

بنادر مهم رومانى عبارتند از: بندرکنستانزا، مانگالیا ، و سولینا ، در کنار دریاى سیاه، بنادر گالاتس (برایلا جیورجیو ،چرناودا، کالاراش ، تولچا ، تورون ماگورل و تورون سورین در کنار رود دانوب

شهرهای مهم:

پایتخت این کشور شهر بوکارست است که به زبان رومانیائى بوکورشت (بخارست: با جمعیتی حدود 2 میلیون نفر پایتخت جمهوری رومانی میباشد.این شهر از قدمت زیادی برخورداراست.) خوانده مى‌شود. شهرهاى مهم رومانى عبارتند از: براشو، تیمیشوارا ، کنستانزا، کلوژ ، یاش گالاتس، کرایووا ، پلویشت ، برایلا ، اورادیا ، آراد ، باکائو ، پیتشت ، سیبیو ، تیرگوموش  و بایاماره   

 

عوامل متغیر ژئوپلیتیک :

جغرافیای انسانی - جمعیت ، ترکیب و پراکندگی

بر اساس آخرین گزارش سازمان آمار رومانی این کشور با رشد منفی یک میلون نفری طی 10 سال اخیر روبرو بوده است و جمعیت این کشور به 21680974 هزار نفر رسیده است. این آمار در مقایسه با آمار سرشمارى در سالهای گذشته نشان می دهد جمعیت این کشور از رشد بسیار کمى برخوردار است. 2/55 درصد مردم رومانى در شهرها  و 8/44 در روستاها ساکن هستند .مردم رومانى سفید پوست می باشند. 

آمار جمعیت بر حسب  گروه های عمده سنی

مذکر

کودکان  بین  صفر تا 14 سال

1954935

01/9 درصد

بزرگسالان بین 15 تا59 سال

6827982

49/31 درصد

کهنسالان بالاتر از 60

1785824

23/8

مونث

کودکان  بین  صفر تا 14 سال

1865577

60/8 درصد

بزرگسالان بین 15 تا59 سال

6839265

54/31 درصد

کهنسالان بالاتر از 60

2407391

10/11 درصد

 

آمار جمعیت بر حسب  جنسیت مرد و زن

مذکر

10496720

74/48 درصد

مو نث

11040843

26/51درصد

 

آمار جمعیت بر حسب  جمعیت شهری و روستایی

جمعیت شهری

111877659

2/55درصد

جمعیت روستایی

9659904

8/44درصد

  

 

    اقلیت قومی رومانی

 

نام اقلیت

                                  تعداد                        

                                 درصد     

رومن

19399597

47/89 درصد

مجاری

1431807

6/6 درصد

کولی

535140

46/2 درصد

اکراینی

61098

28/0 درصد

آلمانی

59764

27/0 درصد

روسی

35791

16/0 درصد

ترک

32098

14/0 درصد

تاتار

23935

11/0 درصد

صربی

22561

1/0 درصد

اسلواکی

17226

07/0 درصد

بلغاری

8025

03/0 درصد

کروات

6.807

03/0 درصد

یونانی

6472

02/0 درصد

یهودی

5785

02/0 درصد

چکی

3941

01/0 درصد

لهستانی

3559

01/0 درصد

ایتالیایی

3288

01/0 درصد

چینی

2243

01/0 درصد

ارمنی

1780

0/0 درصد

اقلیت های دیگر

20057

09/0 درصد

جمعیت کل

21680974

100/0 درصد

ملاحظه : رومانی پرجمعیت ترین کشور حوزه بالکان دارای اقلیت های قومی متنوعی می باشد. 

  زبان وخط:

زبان رسمی مردم رومانی، رومانیایی می باشد این زبان همچون زبانهای ایتالیایی ، اسپانیایی . فرانسوی ، پرتغالی ریشه لاتین دارد که به‌وسیله رومن‌ها به سرزمین‌هائى که توسط امپراتورى وسیع آنها فتح گردید آورده شد. زبان رومانیائى به مانند زبان‌هائى که نام برده شد یک زبان نئو - لاتین است و تنها زبانى است که با وجود اینکه به محاصره زبان اسلاو درآمد، حفظ شد. زبان رومانیائى در سرزمین شمال دانوب در داچیا متولد شد و توسعه یافت. این سرزمین در اولین دهه از قرن سوم قبل از میلاد توسط رومن‌ها فتح گردید.  خط رومانیایی نیز ریشه لاتین دارد وکلمات همانگونه که تلفظ می گردد ، نوشته می شود. سایر زبان‌هاى رایج در این کشور مجارى و آلمانى است.

 

ساختار جمعیتی در رومانی از نگاه زبان مادری

نام زبان مادری

تعداد

درصد

رومن

19736517

03/91درصد

مجاری

1443970

66/6 درصد

کولی

237570

09/1 درصد

اکراینی

57407

26/0 درصد

آلمانی

44888

20/0 درصد

روسی

29246

13/0 درصد

ترک

28115

12/0 درصد

تاتار

21272

09/0 درصد

صربی

20411

09/0 درصد

اسلواکی

16027

07/0 درصد

بلغاری

6735

03/0 درصد

کروات

6355

02/0 درصد

یونانی

4170

01/0 درصد

یهودی

951

0/0 درصد

چکی

3381

01/0 درصد

لهستانی

2690

01/0 درصد

ایتالیایی

2531

01/0 درصد

چینی

2266

01/0 درصد

ارمنی

721

0/0 درصد

اقلیت های دیگر

15751

06/0 درصد

جمعیت کل

21680974

100/0 درصد

 

 ادیان و مذاهب دینی

تشکیلات مذهبی: شاخه های مختلف مذهبی موجود در رومانی به شرح ذیل می باشند. « پیشین »

ساختار ادیان و مذاهب دینی

کلیسای ارتدکس رومانی

18817975

79/86درصد

کلیسای کاتولیک یونانی

191556

88/0 درصد

کلیسای کاتولیک رومن

1026429

73/4 درصد

کلیسای اصلاحات

701077

23/3 درصد

کلیسای پنتکوستال

324462

49/1 درصد

کلیسای باپتیستها

126639

58/0 درصد

کلیسای مسیحیان

93670

43/0 درصد

مسلمانان

67257

31/0 درصد

ارتدکس به سبک قدیم

38147

17/0 درصد

کلیسای انجیلی آگوستین

8716

04/0 درصد

یهودی

6057

02/0 درصد

مذاهب دیگر

207403

1/0 درصد